Behandling

Formålet med et terapiforløb er at skabe et trygt rum, hvor samtalen mellem den der søger hjælp og psykologen kan lindre de ubehagelige følelser den aktuelle situation skaber og give klarhed og forståelse, således at personen kan tænke og handle på en ny og mere hensigtsmæssig måde.

 

Målet med terapien er ikke alene, at du får løst dine problemer her og nu, men at du lærer at blive mere bevidst om dine styrker og muligheder og på denne måde lærer at udnytte dine ressourcer bedre fremover. For de fleste giver dette en oplevelse af en positiv udvikling, der giver mod til at stole på egne kræfter og evner. 

 

Individuel terapi

Behovet for at gå til psykolog kan variere fra menneske til menneske, hvilket betyder at behovet for antallet af terapisessioner er meget varierende. Nogle mennesker har brug for en enkelt time eller to, hvor andre har behov for mere længerevarende forløb.

Personer der ønsker et individuelt terapeutisk forløb, kan have mange og forskelligartede grunde til at opsøge en psykolog. Fælles for de fleste er dog følelsen af psykisk ubehag. Der kan være kommet problemer i personens forhold til sig selv eller i personens relationer til andre mennesker, hvilket ofte giver udslag i forskellige påtrængende følelser såsom uro, ensomhed, nedtrykthed, vrede eller sorg.

 

I den første samtale fortæller du om din situation, og om de problemer, der har fået dig til at søge hjælp hos mig. Desuden taler vi om dine ønsker og forventninger til et samtaleforløb. Ud fra denne samtale bliver det terapeutiske forløb tilrettelagt efter dit faktiske behov. Behandlingsforløbet bliver tilpasset dig og din problematik, både i metode og varighed.

 

Terapi og rådgivning via telefon eller Facetime

Jeg bliver oftere og oftere spurgt, om jeg laver terapi og rådgivning over telefon. Dette har især været et ønske fra klienter, som har gået i terapi hos mig, men bliver nød til at afbryde forløbet pga. flytning, sygdom, lange udlandsrejser eller lignende.

Jeg kan derfor nu tilbyde telefon/facetime-sessioner.

At gå i terapi eller få rådgivning via telefon kan have en fordel, hvis du:

  • Har svært ved at forlade dit hjem
  • Bor langt fra min praksis
  • Rejser meget 
  • Ønsker stor fleksibilitet i forhold til tider på døgnet

Derudover kan telefonterapi bruges som supplement til terapi i min praksis ved ferier, forretningsrejser, sygdom eller hvis der er andre grunde til, at du har svært ved at komme jævnligt i min praksis.

Terapi og rådgivning via telefon er som alle andre samtalesessioner, de foregår blot over telefon eller facetime. Du kan have god tid til at tage noter undervejs eller jeg kan efterfølgende sende dig mine noter via mail.

 

Par-terapi

I mange parforhold opstår der perioder, hvor følelsen af nærvær og glæde mangler, og hvor parterne føler sig frustreret.

Problemerne kan bl.a. opstå i forbindelse med børneopdragelse, pligter, utroskab, jalousi eller problemer i sexlivet.
Ofte lykkes det parret at finde en løsning, så der igen skabes en glæde i forholdet. Men andre gange vokser problemerne, og kommunikationen bliver dårligere og dårligere.

Parterapi giver jer hjælp og støtte til at lytte til hinanden og skaber en mulighed for at få en bedre forståelse for hinandens ønsker og behov. Der arbejdes på at udvikle mere hensigtsmæssige måder at kommunikere på. I parterapi er det psykologens opgave at etablere et rum, hvor samtalen hele tiden er fremadrettet og målet er at finde løsninger på de aktuelle problemstillinger. 

Kærligheden, gnisten, det gode sexliv og den nære kontakt i et parforhold er ikke bare noget, der er der af sig selv. Det er noget man som par sammen kan skabe, udvikle og holde ved lige. Det er en løbende proces at bevare et godt parforhold.